مرتضی زمانی

کارشناس مدیریت کمپین

مرتضی کارشناس ارشد برنامه نویسی نرم افزار هست و دارای مدرک رسمی Fundamental گوگل بوده و مدت ۴ ماهه که با مالفینا همکاری داره..