محمد هدایتی

کارشناس مدیریت کمپین

محمد کارشناس ارشد تجارت الکترونیکه و شش ماهه که با مافینا همکاری میکنه..

عاشق کوهنوردی و موسیقی هست و از دونستن آخرین تکنولوژی های بازاریابی دیجیتال لذت میبره